جشنواره نوآوری و کسب و کار، به اهتمام معاونت پژوهشی و فناوری و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی راه اندازی شده است و بر دو مقوله «نوآوری و کسب و کارهای فناورانه» تاکید دارد. این جشنواره برنامه محوری دانشگاه در حوزه کارآفرینی به شمار می‏ رود. جشنواره نوآوری و کسب و کار بستری برای ارائه دستاوردهای فنی و پژوهشی دانشجویان، اساتید، دانش‏ آموختگان دانشگاه ‏ها، کارآفرینان و صاحبان ایده‏ های کسب و کار است. این جشنواره فرصتی برای طرح نیازمندی ‏های صنعت، که در نهایت از رهگذر سرمایه ‏گذاری صنعت در کسب و کارهای دانش‏ بنیان، فرصتی را برای همکاری موثر و نظام مند صنعت و دانشگاه فراهم آورد. در طی مراحل این جشنواره، شرکت کنندگان با مفاهیم و اصول شکل‏ گیری و مدیریت کسب و کار و تمرین عملی آنها بر مبنای ایده‏ محوری و فناورانه آشنا می‏ شوند و در محیطی رقابتی نسبت به آماده سازی طرح خود به منظور ارائه به نهادها و اشخاص سرمایه گذار اقدام خواهند نمود.

خروجی نهایی جشنواره، طرح‏ های برتری است که ضمن برخورداری از خدمات حمایتی مرکز رشد دانشگاه و سایر نهادهای حامی، امکان سرمایه‏ گذاری صندوق‏ های خطر پذیر و سایر سرمایه ‏گذاران به منظور تجاری شدن طرح و تولید محصول مربوطه را خواهند داشت. زمینه‏ سازی جهت مذاکره و عقد تفاهم‏ نامه سه ‏جانبه برای سرمایه ‏گذاری مشترک بین سرمایه‏ گذاران، دانشگاه و کسب و کارهای کوچک و متوسط، جمع‏ آوری ایده ‏های کسب و کار و تشکیل بانک ایده، حمایت مادی و معنوی از طرح ‏ها و ایده‏ های برتر به ویژه در حوزه فناوری‏ های پیشرفته از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است.

این جشنواره در دو بخش شامل ایده های نوآورانه و کسب و کارهای فناورانه برگزار می‏ گردد.

 

جوایز و امتیازات جشنواره

این جوایز شامل هدایای نقدی، اولویت بخشی و امکان استقرار در مرکز رشد، ارائه خدمات پشتیبانی و تجاری سازی محصول، مشاوره و آماده ‏سازی جذب سرمایه‏ گذاران خطرپذیر برای سه تیم منتخب هر بخش است. همچنین کلیه دوره‏ های آموزشی، رویدادهای مهارت ‏افزا و سایر خدمات مختلف جشنواره و برای شرکت کنندگان در هر دو بخش رایگان است.

هدایای نقدی جشنواره به شرح ذیل می‏باشد:

  • طرح ‏های کسب و کار به ترتیب تیم اول ۶ سکه، تیم دوم ۴ سکه، تیم سوم ۲ سکه تمام بهار آزادی
  • ایده‏ های نوآورانه به ترتیب تیم اول ۳ سکه، تیم دوم ۲ سکه، تیم سوم ۱ سکه تمام بهار آزادی