نوشته‌ها

نتایج داوری مرحله اول

نتایج داوری مرحله پایش کیفی جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر

نتایج داوری مرحله پایش کیفی طرح ها و ایده های جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر اعلام شد. بنا به اطلاع دبیرخانه جشنواره، داوری مرحله بعد به صورت حضوری در جلسه کمیته داوران در تاریخ ۵ شنبه ۲۸ بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد. بر این اساس تعدادی از طرح ها و ایده ها که نیاز به تکمیل مستندات و رفع نواقص داشتند، در دست بررسی بوده و تا شنبه ٢٣ بهمن ماه نتیجه آنها نیز به اطلاع خواهد رسید.