نوشته‌ها

کارگاه های تخصصی جشنواره اینوکاپ

?توضیحاتی در خصوص کارگاه های جشنواره?

کارگاه های تخصصی اینوکاپ شروع شد…

این کارگاه ها به صورت تخصصی با حضور اساتید مجرب و با سابقه در این حوزه برگزار می گردد. افراد شرکت کننده در کارگاه ها مدرک حضور در کارگاه را اخذ می نمایند.

اساتید و دانشجویان سراسر کشور، میتوانند جهت ثبت نام کد تخفیف (۴۰٪) هر کارگاه را از صفحه ی توضیح هر کارگاه در سایت جشنواره دریافت نمایند و هنگام شرکت در برنامه کارت شناسایی دانشگاهی خود را همراه داشته باشند.

شرکت کنندگانی که طرح و ایده خود را برای جشنواره ارسال کرده اند، کد تخفیف ویژه ۸۰ ٪ به ایمیل فرستنده اثر، ارسال می گردد که اعضای تیم می توانند از آن بهره مند شوند.

پایان مهلت ثبت نام

مهلت ثبت نام در جشنواره پایان یافت.
ثبت نام در جشنواره تا ۲۵ دی ماه تمدید یافته بود و مهلت ارسال ایده ها و طرح ها به پایان رسیده است.

رویدادهای آتی جشنواره در راه اند!