نوشته‌ها

برگزاری رویداد ۵min و اختتامیه جشنواره اینوکاپ

داوری مرحله نهایی جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر در رویداد ۵min برگزار خواهد شد. در این رویداد تیم های برگزیده نهایی به آخرین رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت و داوری توسط داوران و هم چنین شرکت کنندگان در رویداد انجام خواهد شد. در بخش دوم «اینوکاپ تمام شد!»، مراسم پایانی اختتامیه جشنواره با حضور دکتر بهزاد سلطانی و مهندس خسرو سلجوقی برگزار می شود. این مراسم با اهدای جوایز و تقدیر از برگزیدگان جشنواره و برترین شرکت مرکز رشد، به فعالیت اینوکاپ ۲۰۱۷ پایان خواهد داد.

اینوکاپ تموم شد!
مراسم اختتامیه جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر

در رویداد ۵min:

داوری مرحله نهایی اینوکاپ

ارائه تیم های برگزیده

داوری توسط داوران و شرکت کنندگان رویداد

در مراسم پایانی جشنواره:

با حضور:

دکتر بهزاد سلطانی؛ رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

مهندس خسرو سلجوقی؛ عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات

با بخش های:

اهدای جوایز

تقدیر از برگزیدگان جشنواره و برترین شرکت مرکز رشد

نتایج داوری مرحله عملیاتی (دوم) جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر

اطلاعیه

نتایج داوری مرحله دوم جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر اعلام شد.

در این مرحله تیم های راه یافته به مرحله نهایی جشنواره در دو بخش ایده و طرح پس از ارائه حضوری و بررسی مستندات تیم‌ها، مشخص شدند.

با تیم هایی که جزو راه‌یافتگان مرحله نهایی می‌باشند تماس حاصل گردیده و همچنین می‌توانند با مراجعه به رایانامه خود از اطلاعات بیشتر مطلع شوند.

با آرزوی موفقیت و بهروزی

نتایج داوری مرحله اول

نتایج داوری مرحله پایش کیفی جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر

نتایج داوری مرحله پایش کیفی طرح ها و ایده های جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر اعلام شد. بنا به اطلاع دبیرخانه جشنواره، داوری مرحله بعد به صورت حضوری در جلسه کمیته داوران در تاریخ ۵ شنبه ۲۸ بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد. بر این اساس تعدادی از طرح ها و ایده ها که نیاز به تکمیل مستندات و رفع نواقص داشتند، در دست بررسی بوده و تا شنبه ٢٣ بهمن ماه نتیجه آنها نیز به اطلاع خواهد رسید.